Atak z Wybranym Tekstem Jawnym

Podczas ataku z wybranym tekstem jawnym, kryptoanalityk ma możliwość wybrania tekstu wiadomości, która zostanie zaszyfrowana, a następnie ma dostęp do utworzonego w ten sposób szyfrogramu. Celem ataku jest odgadnięcie sekretnego klucza szyfrującego lub opracowanie algorytmu, który umożliwiłby deszyfrowanie kolejnych wiadomości zaszyfrowanych za pomocą tego klucza (jednakże bez znajomości tego klucza).

Jest to dogodna sytuacja dla atakującego, który może uzyskać dużo informacji o poszukiwanym kluczu i o całym atakowanym systemie, ponieważ jest w stanie wybrać dowolne dane do zaszyfrowania. Pozwala to na dokładną analizę zabezpieczeń systemu.

Kiedy atakowane są szyfry deterministyczne z kluczem publicznym, napastnik może łatwo stworzyć bazę szyfrogramów popularnych wiadomości, na przykład częstych zapytań do serwera. Następnie, po przechwyceniu zaszyfrowanych wiadomości, może spróbować odgadnąć ich treść porównując je z zawartością swojej bazy.

Ataki z wybranym tekstem jawnym były stosowane między innymi przez Aliantów w czasie II Wojny Światowej do łamania szyfru Enigmy.

Atak z Adaptacyjnie Wybranym Tekstem Jawnym

W tej odmianie ataku z wybranym tekstem jawnym, atakujący ma możliwość wielokrotnie wybierać tekst jawny do zaszyfrowania. Oznacza to, że zamiast używania jednego większego bloku danych, może wybrać mniejszy blok, otrzymać jego szyfrogram, a następnie na tej podstawie dobrać kolejny tekst do zaszyfrowania, itd. Pozwala to na bardzo dokładne sprawdzenie zabezpieczeń w atakowanym systemie.