Szyfry Symetryczne

Szyfry symetryczne używają tych samych sekretnych kluczy do szyfrowania tekstu jawnego i deszyfrowania tekstu ukrytego. Są szybsze niż szyfry z kluczem publicznym i umożliwiają efektywne szyfrowanie dużej ilości danych. Ich stosowanie wymaga jednak opracowania bezpiecznego sposobu dystrybucji sekretnych kluczy.

Definicja Szyfr symetryczny zdefiniowany na (K, M, C), gdzie:
  • K - zbiór zawierający wszystkie możliwe klucze,
  • M - zbiór zawierający wszystkie możliwe wiadomości,
  • C - zbiór zawierający wszystkie możliwe szyfrogramy (zaszyfrowane wiadomości)
to para efektywnych algorytmów (E, D), gdzie:
  • E: K × M -> C
  • D: K × C -> M
takich, że dla każdego m należącego do M, k należącego do K zachodzi równość:
  • D(k, E(k, m)) = m   (reguła konsystencji)
  • Funkcja E jest często losowa
  • Funkcja D jest zawsze deterministyczna

Szyfry symetryczne dzielą się na szyfry strumieniowe i szyfry blokowe:

Szyfry Strumieniowe

Stream image

Szyfry strumieniowe bazują na generowaniu strumienia bitów (lub bajtów) klucza, którego następnie używają do szyfrowania danych wejściowych bit po bicie (lub bajt po bajcie).

Read More

Szyfry Blokowe

Blocks image

Szyfry blokowe operują na większych partiach danych (nazywanych blokami), które szyfrowane są kolejno, jeden po drugim.

Read More