O Stronie Crypto-IT

Strona Crypto-IT jest tworzona z myślą o wszystkich, którzy poszukują informacji związanych z szeroko pojętą kryptografią i bezpieczeństwem w IT. Wiedza na te tematy jest często trudno dostępna i wymaga znajomości innych, mniej lub bardziej pokrewnych zagadnień (takich jak matematyka lub działanie sieci komputerowych). Crypto-IT aspiruje do stania się kompleksową bazą wiedzy o budowie szyfrów, ich łamaniu i umiejętnym wykorzystaniu, dostępną bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Crypto-IT jest ciągle rozwijana i uaktualniana. Można się spodziewać, że nowe artykuły będą stopniowo dodawane do strony i opisywane w różnych działach, a ewentualne zauważone błędy będą korygowane.

O Autorze

Autorem strony Crypto-IT jest Krzysztof Kowalczyk, z którym można się skontaktować przy użyciu następującego adresu:
  Wyślij Email

Na wszystkie otrzymane wiadomości autor postara się odpowiedzieć jak najszybciej.

Dziękuję za Wasze zainteresowanie!