Proste Szyfry

Proste algorytmy szyfrowania, które powstawały już długo przed wynalezieniem komputerów, opierają się na podstawianiu lub przestawianiu pojedynczych znaków w tekście. Dla odróżnienia, współczesne algorytmy szyfrujące opierają się zwykle na podobnych działaniach, z tym, że dokonywanych na pojedynczych bitach lub bajtach.

Szyfry Podstawieniowe

Substitution ciphers

Szyfry podstawieniowe, w których znaki tekstu jawnego zastępowane są innymi znakami. W celu odszyfrowania wiadomości, należy dokonać odwrotnego podstawienia.

Read More

Szyfry Przestawieniowe

Transposition ciphers

W szyfrach przestawieniowych wszystkie znaki z oryginalnej wiadomości pojawiają się w zaszyfrowanym tekście, ale w zmienionej kolejności.

Read More

Maszyny Rotorowe

Rotor machines

Pierwsze próby użycia elektro-mechanicznych maszyn do szyfrowania za pomocą prostych podstawień miały miejsce już pod koniec wieku XIX. Maszyny rotorowe, które pojawiły się w okresie międzywojennym, były zmyślnymi urządzeniami, które wykorzystywały ruchome dyski (nazywane rotorami) do implementowania wieloalfabetowych szyfrów podstawieniowych.

Read More

Prosty Szyfr XOR

Rotor machines

Jest to prosty szyfr podstawieniony, operujący nie na literach, ale na bitach i bajtach.

Read More