Atak z Wybranym Kluczem

Ataki z wybranym kluczem różnią się od innych typów ataków kryptograficznych. Zwykle, mają one na celu nie tyle złamanie szyfru, ale skompromitowanie szerszego systemu, którego działanie opiera się na tym szyfrze.

W atakach tego typu kryptoanalityk posiada pewne informacje o powiązaniach między różnymi sekretnymi kluczami, które mogą zostać użyte przez dany szyfr. Zazwyczaj wie on dokładnie jakie klucze zostały użyte lub nawet samodzielnie może wskazać sekretny klucz, który powinien zostać użyty.

Przykładem ataku z wybranym kluczem może być sytuacja, w której napastnik próbuje skompromitować funkcję haszującą bazującą na szyfrze blokowym. Jeżeli atakujący byłby w stanie znaleźć takie dwa klucze szyfrujące, które skutkowałyby powiązanymi danymi zwróconymi przez szyfr blokowy, to oznaczałoby to, że główna właściwość funkcji haszujących (nigdy nie zwracaj przewidywalnego wyniku!) została złamana.