ου γαρ εστιν κρυπτον ο ου φανερον γενησεται ουδε αποκρυφον ο ου γνωσθησεται και εις φανερον ελθη
Wersja PL ENG Version

Atak z wybranym kluczem (ang. chosen-key attack)

W atakach tego typu kryptoanalityk posiada pewne informacje o powiązaniach między różnymi sekretnymi kluczami i stara się wykorzystać je przy łamaniu zabezpieczeń danego systemu.

dodatkowe opisy zawartości